20–22 november 2014: Resa med odlarna till Nederländerna

Hos Frunet Bio utgör vi ett enastående team tillsammans med våra odlare, som sedan åratal tillbaka har ett nära samarbete med vår verksamhet. Vi arbetar ständigt med att stärka relationen och förståelsen för arbetet med alla som ingår i kedjan, och i november 2014 gjorde vi en resa till Nederländerna med odlarna och kvalitets- och försäljningspersonalen hos Frunet Bio för att få en inblick i hur våra produkter når konsumenterna. Under resan besökte vi två av företagets viktiga kunder, som förevisade sitt arbete med en presentation och ett besök på deras anläggningar. Det gavs även tid för diskussioner och smakpaneler. Vi avslutade med besök i butiker där odlarna kunde se hur de förpackade produkterna erbjuds till konsumenterna. Vi tog oss självfallet också lite tid för att lära känna landet och dess kultur.